نمایش 10–18 از 27 نتیجه

نمایش 9 24 36

شبکه گره چینی 25سانتی

۵۶,۰۰۰ تومان۴۴۰,۰۰۰ تومان
کاربردهای شبکه گره چینی 25سانتی این نوع سازه (شبکه گره چینی 25سانتی) دکوراتیو بوده و در هر جایی میتواند کاربرد

شبکه گره چینی 30سانتی

۷۶,۰۰۰ تومان۷۳۰,۰۰۰ تومان
کاربردهای شبکه گره چینی 30سانتی این نوع سازه (شبکه گره چینی 30سانتی) دکوراتیو بوده و در هر جایی میتواند کاربرد

شبکه گره چینی 40سانتی

۱۳۶,۰۰۰ تومان۷۸۰,۰۰۰ تومان
کاربردهای شبکه گره چینی 40سانتی این نوع سازه (شبکه گره چینی 40سانتی) دکوراتیو بوده و در هر جایی میتواند کاربرد

شبکه گره چینی 50سانتی

۲۱۲,۰۰۰ تومان۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کاربردهای شبکه گره چینی 50سانتی این نوع سازه (شبکه گره چینی 50سانتی) دکوراتیو بوده و در هر جایی میتواند کاربرد

شبکه گره چینی 60سانتی

۳۰۶,۰۰۰ تومان۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کاربردهای شبکه گره چینی 60سانتی شبکه گره چینی 60سانتی دکوراتیو بوده و در هر جایی میتواند کاربرد خاصی داشته باشد.

شبکه گره چینی 70سانتی

۴۱۷,۰۰۰ تومان۷۸۰,۰۰۰ تومان
کاربردهای شبکه گره چینی 70سانتی این نوع سازه (شبکه گره چینی 70سانتی) دکوراتیو بوده و در هر جایی میتواند کاربرد

شبکه گره چینی 80سانتی

۵۴۵,۰۰۰ تومان۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کاربردهای شبکه گره چینی 80سانتی این نوع سازه (شبکه گره چینی 80سانتی) دکوراتیو بوده و در هر جایی میتواند کاربرد

شبکه گره چینی 90سانتی

۶۸۸,۰۰۰ تومان۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کاربردهای شبکه گره چینی 90سانتی این نوع سازه (شبکه گره چینی 90سانتی) دکوراتیو بوده و در هر جایی میتواند کاربرد

شلف و طاقچه چوبی

۳۵۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
ابعاد شلف و طاقچه چوبی شلف و طاقچه چوبی در طول های 90،80،70،60 سانتیمتر موجود هستند.همچنین عمق صفحه روی شلف